Τοποθεσία: Ρόδος, Λίνδος
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Γιώργος Μπατής, Λήδα Μαχιά, Κατερίνα Καμπράνη
Στατική μελέτη: Aθανάσιος Λέζας
Μελέτη φωτισμού: Diathlasis S.A.
Κατασκευή: Arcon Constructions
Συνολική επιφάνεια: 253m²
Χρόνος μελέτης: 2006-2007
Χρόνος αποπεράτωσης: 2008