Τοποθεσία: Λ. Αθηνών 195 & Διδύμων
Αρχιτέκτονες: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Μελέτη εταιρικής ταυτότητας: Imagination Architects London
Σχεδίαση-παρουσίαση: Καμπράνη Κατερίνα
Πελάτης: Όμιλος Δάβαρη
Κατασκευή: Arcon Constructions
Συνολική επιφάνεια: 560m²
Χρόνος μελέτης: 2009
Χρόνος κατασκευής: 2010