Τοποθεσία: Λ. Κηφισίας & Χωματιανού, Μαρούσι
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Xριστάνα Ζιώγα
Πελάτης: Όμιλος Σφακιανάκη
Συνολική επιφάνεια: 1.260m²
Χρόνος μελέτης: 2008