Τοποθεσία: Λ. Κηφισίας 240-242, Χαλάνδρι
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Χριστιάνα Ζιώγα, Κατερίνα Καμπράνη
Ηλεκτομηχανολογική μελέτη: Μαρίνος Wihba
Πελάτης: Όμιλος Συγγελίδη
Κατασκευή: Xρήστος Πανόπουλος
Συνολική επιφάνεια: 420m²
Χρόνος μελέτης: 2012
Χρόνος αποπεράτωσης: 2013
Φωτογράφιση: Μαριάνα Μπίστη