Διπλοκατοικία στην Βούλα
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Στάθης Παπαναγιώτου
Πελάτης: Ιδιώτης
Συνολική επιφάνεια: 210m²
Χρόνος μελέτης: 2019