Τοποθεσία: Kέντρο Περιβαλλοντικής Έρευνας και Εκπαίδευσης “Γαία”
Οργάνωση: Hoover Hellas
Μελέτη – Κατασκευή : Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Καμπράνη Κατερίνα
Γραφικά: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Φωτογραφίες: Μαριάνα Μπίστη
Χρονολογία: Δεκέμβριος 2010