Τοποθεσία: Καστέλλα
Μελέτη (σε υπάρχον κέλυφος): Νεφέλη Καπόν, Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Χριστιάνα Ζιώγα, Κατερίνα Καμπράνη
Κατασκευή: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Συνολική επιφάνεια: 183m²
Χρόνος μελέτης: 2010