Τοποθεσία: Λ. Κηφισίας
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Xριστάνα Ζιώγα
Πελάτης: ΒΜW Hellas
Συνολική επιφάνεια: 260 m²
Χρόνος μελέτης: 2012