Τοποθεσία: Λ. Κηφισίας 30, Μαρούσι
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Κατερίνα Καμπράνη
Ηλεκτομηχανολογική μελέτη: Μαρίνος Wihba
Πελάτης: Όμιλος Συγγελίδη
Κατασκευή: Xρήστος Πανόπουλος
Συνολική επιφάνεια: 1.200m²
Χρόνος μελέτης: 2011
Χρόνος αποπεράτωσης: 2012
Φωτογράφιση: Μαριάνα Μπίστη