Τοποθεσία: Λ. Κηφισού 146-148, Περιστέρι
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Κατερίνα Καμπράνη
Πελάτης: Σφακιανάκης ΑΕΒΕ
Κατασκευή: Νεφέλη Καπόν – Ματθαίος Περγαμιάν
Συνολική επιφάνεια: 200m²
Χρόνος μελέτης – αποπεράτωσης: 2015
Φωτογράφηση: Μαριάνα Μπίστη