Τοποθεσία: Καλλιρρόης 23, Αθήνα
Μελέτη: Νεφέλη Καπόν, Ματθαίος Περγαμιάν
Σχεδίαση-παρουσίαση: Κατερίνα Καμπράνη, Στάθης Παπαναγιώτου
Πελάτης: Σφακιανάκης ΑΕΒΕ
Κατασκευή: Νεφέλη Καπόν, Ματθαίος Περγαμιάν
Συνολική επιφάνεια: 240m²
Χρόνος μελέτης-αποπεράτωσης: 2017
Φωτογράφιση: Νεφέλη Καπόν